Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Klienci indywidualni mogą odstąpić od umowy zakupu, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.

Aby odstąpić od umowy należy przesłać poniższy formularz drogą mailową na alegrol@onet.pl lub listem poleconym na adres AREK Arkadiusz Kołodziejczyk, ul Strzelecka 7A, 96-100 Skierniewice.

Zwrot towaru realizujemy poprzez Pocztę Polską. Zwracany towar należy zapakować w karton i nadać w wybranej przez Zwracającego placówce pocztowej. Adres wybranej placówki pocztowej należy umieścić w formularzu odstąpienia od umowy.

Następnie w ciągu 7 dni drogą mailową prześlemy opłacony list przewozowy do nadania paczki w wybranej placówce pocztowej. Prosimy o dokładne zabezpieczenie towaru do wysyłki i wydrukowanie przesłanego listu przewozowego.

Zwrot towaru odbywa się na nasz koszt, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Produkty wykonane na indywidualne zamówienie Klienta (z poza standardowej oferty sklepu) nie podlegają zwrotowi.

Zwrot należności za zwrócony towar Klient otrzyma w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

REKLAMACJE

W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić poniższy formularz reklamacyjny i przesłać go na adres mailowy alegrol@onet.pl lub drogą tardycyjną adres AREK Arkadiusz Kołodziejczyk, ul Strzelecka 7A, 96-100 Skierniewice  wraz ze zdjęciem na którym wyraźnie widać uszkodzenie. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów wskazanych poniżej.

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pełna nazwa produktu: …………………………………………………………………………………………….

Cena produktu: ……………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru produktu: ……………………………………………………………………………………………

ADRES WYBRANEJ PLACÓWKI POCZTOWEJ

Ulica i numer budynku:…………………………………………………………………………………………….

Kod pocztowy i miejscowość: ………………………………………………………………………………….

 

DANE RACHUNKU BANKOWEGO*

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………….

*Klient ma prawo wskazać inną formę zwrotu kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu.

Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek wskazany powyżej.

…………………………………………………………………
(Data i podpis Klienta – jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


FORMULARZ REKLAMACYJNY

Data złożenia reklamacji: ………………………………………………………………………………………….

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pełna nazwa produktu:……………………………………………………………………………………………..

Cena produktu: ……………………………………………………………………………………………………….

Dokładny opis uszkodzenia/wady produktu:
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Data powstania uszkodzenia/wady: …………………………………………………………………………..

ŻĄDANIE KLIENTA ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM/WADĄ

……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………
(Data i podpis Klienta – jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)